Menu Close

Úvod

Biofyzika je vědní disciplína, která studuje fyzikální zákonitosti biologických jevů, jejich aplikace v prostředí zdravotnické péče a mechanizmy působení různých fyzikálních faktorů na zdraví člověka.