Úvod

Biofyzika je vědní disciplína, která studuje fyzikální zákonitosti biologických jevů, jejich aplikace v prostředí zdravotnické péče a mechanizmy působení různých fyzikálních faktorů na zdraví člověka.

PRÁVĚ PROBÍHÁ PŘÍPRAVA AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK. 

JAKO ZDROJ INFORMACÍ K VÝUCE POUŽIJTE PROSÍM LMS MOODLE LFP:

https://moodle.lfp.cuni.cz/