Výzkum

Tepelný výměník s laminarizérem

Vynález se týká tepelného výměníku, který umožňuje účinné a rovnoměrné chlazení
a/nebo ohřívání kapalin, zejména krve. Tento výměník je určen zejména pro použití v lékařství.

MĚŘENÍ TEPLOTY KAPALINY ULTRAZVUKEM.doc

Elektronický Augustův psychrometr

V rámci řešení grantu IGA MZ 3736-3 zabývajícího se automatizací provozu léčebné hyperbarické komory se ukázalo jako potřebné řešit měření vlhkosti atmosféry v komoře. Protože vlhkost, obzvláště při experimentech, běžně dosahuje 100% (kondenzující), bylo nutné najít vhodné čidlo schopné měřit v takových podmínkách.

Měření relativní vlhkosti (RH – Relativ Humidity) v léčebné hyperbarické komoře se setkává s některými specifickými problémy. Při výběru komerčně dostupných RH čidel se zjistilo, že většina z nich nesplňovala nejméně jednu z požadovaných vlastností:

  • měřící rozsah 0 –100%
  • odolnost vůči kondenzující vlhkosti
  • funkčnost a stabilita za proměnlivého tlaku do 700 kPa
  • minimální nebo žádná kalibrace

Největší problém při výběru čidel byla odolnost vůči kondenzující vlhkosti. Ta buď čidla postupně ničí, nebo je až do okamžiku odpaření kondenzované vlhkosti vyřadí z funkce. Protože za provozu komory může snadno dojít ke kondenzování vodních par, vylučuje tento fakt jejich použití.

Měřící pracoviště pro měření dynamických vlastností barokomory