Patenty

Tepelný výměník s laminarizérem

Čidlo pro měření teploty kapaliny ultrazvukem

Způsob snížení srážlivosti krve v okruhu přístroje pro náhradu ledvin a zařízení k povádění tohoto způsobu

 

METHOD THE ARRANGEMENT FOR IMPROVING THE RESOLVING POWER AND CONTRAST

United States Patent   3,517,980    

Patented June 30, 1970   INVENTORS  Mojmir Petran and Milan Hadravsky
Plzen, Czechoslovakia
assignors to Ceskoslovenska akademie ved, Prague, Czechoslovakia

                 91 let prof. MUDr. Mojmíra Petráně, CSc.

Prof. MUDr. Mojmír Petráň, CSc, se narodil 28. března 1923 v Praze.
Do historie světové vědy se zapsal v 70. letech 20. století vynálezem tzv. konfokálního
mikroskopu s dvojitým řádkováním, který znamenal převrat v mikroskopických technikách
a přispěl k bouřlivému rozvoji molekulární buněčné biologie.
Během 2. světové války se účastnil odboje, za což byl vyznamenán Československou
vojenskou medailí Za zásluhy II. stupně. Vystudoval Lékařskou fakultu UK v Praze a na
Fyziologickém ústavu ČSAV se zabýval elektofyziologií. V roce 1990 byl jmenován řádným
profesorem pro obor biofyzika. V té době se stal spoluautorem světově významné
monografie Electrophysiological Methods in Biological Researsch.
Prof. Petráň stál u zrodu celostátní odborné sekce Jemné machniky a optiky při České
strojnické společnosti ČSVTS a je tam stále aktivní. Je čestným členem britské
Královské mikroskopické společnosti ( Royal Microscopical Society).
Celoživotní vědeckou prací přispěl prof. Petráň zásadním způsobem k pokroku vědy
a techniky a zařadil se mezi nejvýznamnější české vědce a vynálezce. Své zkušenosti
předával ochotně mladším spolupracovníkům. Mezi nimi byl na prvním místě mnoho let
doc. MUDr. Milan Hadravský, CSc., který se na konstrukci a realizaci prvního vzorku
konfokálního mikroskopu významně podílel.
U příležitosti 87. výročí vzniku samostatného československého státu udělil tehdejší
prezident České republiky Václav Klaus 28. října 2005 státní vyznamenání –
Medaili za zásluhy o stát prof. MUDr. Mojmíru Petráňovi, CSc. v oblasti vědy.