O ústavu

Pedagogická činnost

Pedagogická činnost doznala v posledních letech značných změn. Od roku 2001/2002 byla výuka biofyziky opět převedena do jednoho semestru, konkrétně letního v prvním ročníku. Této změně předcházela zásadní rekonstrukce výukových prostor ústavu, tj. dvou praktikáren. Byly provedeny rozsáhlé stavební úpravy na podzim 2001 a přístrojové vybavení bylo až na několik výjimek zcela inovováno. Zároveň tak byla inovována i část úloh praktické výuky. Celá akce byla hrazena z dotace MŠMT na základě investičního záměru „Experimentální fyzikální laboratoř pro výuku studentů medicíny“ ve výši více než dva miliony korun.  Od r. 2005 do r. 2010 byla na základě řady projektů praktická cvičení studentů vybavena technologicky velmi komplikovanými a v některých případech i unikátními přístroji.

Vědecko-výzkumná činnost

Biofyzikální ústav má desítky let dlouhou tradici ve výzkumu v oblasti hyperbarické oxygenoterapie. Úzce přitom spolupracuje s I. interní klinikou.
V novém směru výzkumu se věnujeme způsobu a účinkům manipulace s teplotou.
Třetí oblastí vědeckého působení biofyzikálního ústavu je vývoj monitorovacích technik pro pacienty, konkrétně některé nové aplikace měření hrudní impedance.
Pracovníkům ústavu bylo uděleno několik patentů a o další patenty je zažádáno.

Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky

V první polovině devadesátých let s rozmachem počítačových technologií se v rámci biofyziky vyučovaly i základy výpočetní techniky (VT). Protože však tato výuka ubírala stále větší časový prostor vlastní biofyzice, byl pro výuku VT vytvořen samostatný jednosemestrový předmět ukončený zápočtem.
Zároveň bylo vytvořeno v roce 1998 v rámci ústavu Oddělení výuky a aplikací výpočetní techniky (OVAVT).Jeho vedoucím se stal MUDr. Lukáš Bolek, Ph.D.
Ve třetím čtvrtletí r. 2009 přibyl OVAVT další úkol, a to péče o audiovizuální vybavení poslucháren, seminárních místností, praktikáren a laboratoří  LF v Plzni včetně prostor FN Plzeň (a to jak část Lochotín, tak i část Bory), které jsou využívány pro výuku studentů LF v Plzni. Pro tuto práci byl z oddělení SIT převeden na OVAVT pan Jan Dvořák. Tým pracovníků OVAVT se tak rozrostl na 6 osob.
Pracovníci OVAVT byli vždy úspěšní v projektových aktivitách a postupně získávali řadu dotačních podpor na aktivity týkající se nejen rozvoje elektronického vzdělávání, ale též na aktivity prospěšné napříč celým spektrem fakultního života.
V průběhu roku 2010 se pak tým OVAVT intenzivně podílel významnou měrou na vzniku nových webových stránek fakulty.